Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Utworzono dnia 23.09.2022

Goleniów, dnia 23 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY,

w ramach zapytania ofertowego Nr 12/2022/PDP na realizację zadania

pn. „TŁUMACZENIA JĘZYKOWE”

                                                                         

W trybie rozdziału 5 pkt. 8 i 10 Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 września 2022 r. dokonano wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „TŁUMACZENIA JĘZYKOWE, związanego z projektem pn. ”Powrót do przyszłości” Nr RPZP.07.06.00-32-P006/22, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01,

na rzecz:

 

POLYINTERPRETE. Maryna Chadaś, z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 10, 72-100 Goleniów, NIP 856 192 58 34, REGON 389539513, reprezentowanym przez Panią Marynę Chadaś – właścicielkę firmy,

która wartość przedmiotu zamówienia wyceniła na kwotę 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Goleniowie

dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 7

W poprzednim miesiącu: 374

Wszystkich: 16411