Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Utworzono dnia 10.03.2023

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY O WARTOŚCI

NIEWYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

                                                                            PUBLICZNYCH,                                                                            

dla zamówienia Nr 17/2023/BD z dnia 27 lutego 2023 r. na realizację zadania

pn. "KURS BARMAŃSKI"

W trybie rozdziału 4 pkt. załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiazków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia poblicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowski - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

firmą Zann Investments ul. Jagiellońska 58/128 a, 03-468 Warszawa, NIP  7122934701 Ogólnopolska Szkoła Barmanów, reprezentowana przez Pana Macieja Zarzeckiego,

na realizację zadania pn.: "KURS BARMAŃSKI" związanego z projektem, wspólfinansowanego ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Piorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, o wartości niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotu zamówienia wyceniona na ogólna kwotę 2.118,00 zl (słownie: dwa tysiące sto osiemnaście złotych 00/100).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Andżelika Retmańczyk


 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 240

W poprzednim miesiącu: 408

Wszystkich: 19059