Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Utworzono dnia 10.03.2023

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY O WARTOŚCI

NIEWYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

                                                                            PUBLICZNYCH,                                                                            

dla zamówienia Nr 17/2023/BD z dnia 27 lutego 2023 r. na realizację zadania

pn. "KURS BARMAŃSKI"

W trybie rozdziału 4 pkt. załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiazków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia poblicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowski - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

firmą Zann Investments ul. Jagiellońska 58/128 a, 03-468 Warszawa, NIP  7122934701 Ogólnopolska Szkoła Barmanów, reprezentowana przez Pana Macieja Zarzeckiego,

na realizację zadania pn.: "KURS BARMAŃSKI" związanego z projektem, wspólfinansowanego ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Piorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, o wartości niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotu zamówienia wyceniona na ogólna kwotę 2.118,00 zl (słownie: dwa tysiące sto osiemnaście złotych 00/100).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Andżelika Retmańczyk


 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 7

W poprzednim miesiącu: 374

Wszystkich: 16411