Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Wysokość świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rdd

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECI  W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA

Zgodnie z  Obwieszczeniem  Ministra  Rodziny i  Polityki  Społecznej  z  dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny  dom   dziecka  oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej od 1 czerwca 2022 r.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi nie mniej niż 785 zł miesięcznie;

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w niezawodowej i zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka wynosi nie mniej niż 1.189 zł miesięcznie,

- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego lub umieszczonego podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 239 zł miesięcznie.

FAKULTATYWNE ŚWIADCZENIA DLA SPOKREWNIONYCH I NIEZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Spokrewnione i niezawodowe rodziny zastępcze mogą otrzymać:

1)dofinansowanie do wypoczynku dziecka,

2)świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

3)świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,

4)środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

Świadczenia te mają charakter nieobowiązkowy – fakultatywny i organ administracyjny może, lecz nie musi ich przyznać, nawet wówczas, gdy wnioskodawca spełnia kryteria ustawowe.   Podstawą do przyznania lub odmowy udzielenia świadczeń, oprócz spełnienia warunków formalnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także udokumentowania wystąpienia niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka stanowi kwota posiadanych na realizację tego świadczenia środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie Powiatu Goleniowskiego.

 

FAKULTATYWNE I OBLIGATORYJNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

Wysokość świadczeń oraz tryb ich wypłaty dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 62 cyt. oraz 54 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazane są w zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka umowach. 

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania świadczeń  udziela p. Jolanta Socha -  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,   nr tel. 91418-38-60 wew. 27, pok. 302.

Druki wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń dostępne są w siedzibie PCPR w Goleniowie

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny