Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Utworzono dnia 10.05.2023

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY O WARTOŚCI NIEWYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

 

dla zamówienia Nr 20/2023/BD z dnia 24 kwietnia 2023 r. na realizację zadania

pn. „zakup i dostawa sprzętu do aktywności sportowej i rehabilitacyjnej”                                                           

W trybie rozdziału 4 pkt. 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72 -100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, NIP 6211772122,

 

na realizację zadania pn. „zakup i dostawa sprzętu do aktywności sportowej i reha-bilitacyjnej, związanego z projektem, współfinansowanego ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, o wartości niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotu zamówienia wyceniona została na ogólną kwotę 91.590,72 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 72/100), w tym na:

Zadanie 1: sprzęt do aktywności  sportowej/rehabilitacyjnej – 31.581,48 zł

Zadanie 2. sprzęt sportowo - rehabilitacyjny/aktywności sportowej  dla dzieci – 7.394,76 zł

Zadanie 3: sprzęt  do aktywności sportowej  i rekreacyjnej na zewnątrz – 17.459,85 zł

Zadanie 4: sprzęt i pomoce do integracji sensorycznej – 35.154,63 zł

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Goleniowie

dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 240

W poprzednim miesiącu: 408

Wszystkich: 19059