Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Utworzono dnia 06.07.2021

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych najczęściej są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • kieruje się dobrem przyjętego dziecka,
 • zapewnia dziecku czasową opiekę i wychowanie w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych,
 • przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu,
 • umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
 • osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem,
 • szanuje prawa dziecka,
 • nie jest rodziną adopcyjną,
 • otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów.

FORMAMI  RODZINNEJ  PIECZY  ZASTĘPCZEJ SĄ:
 Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – babcia, dziadek, rodzeństwo dziecka,
 • niezawodowa – osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej),
 • zawodowa (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej) w tym:
   pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina, w której dziecko przebywa na czas unormowania sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4 miesiące, w uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy),
   specjalistyczna (rodzina, w której przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Rodzinne domy dziecka, w których może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 

 

 

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  RODZINĄ  ZASTĘPCZĄ:

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, spełniający następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, przedstawią:
 1. zaświadczenie lekarskie z informacją o stanie zdrowia,
 2. opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Polski,
 • posiadają stałe źródło dochodu (co najmniej jedna osoba w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej),
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
   rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
   właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa,
 • szkolenia i grupy wsparcia,
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie,
 • świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo,
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • inne wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Centrum, gdzie uzyskają Państwo  informacje i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie
Zespół ds. Pieczy Zastępczej p. 312

ul. Pocztowa 43

72 – 100 Goleniów
tel. 91 418 38 60

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 240

W poprzednim miesiącu: 408

Wszystkich: 19059